Privātuma politika
Šī Privātuma politika apraksta Mūsu politikas un procedūras attiecībā uz Jūsu informācijas vākšanu, izmantošanu un izpaušanu, kad Jūs izmantojat Pakalpojumu, un deklarē Jums Jūsu privātuma tiesības un to, kā likums aizsargā Jūs. Mēs izmantojam Jūsu personiskos datus, lai sniegtu un uzlabotu Mūsu Pakalpojumu. Izmantojot Mūsu Pakalpojumu, Jūs piekrītat informācijas vākšanai un izmantošanai saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Interpretācija un definīcijas
Interpretācija
Vārdiem, kuru pirmais burts sākās ar lielo burtu, ir nozīme, kas definēta šādos apstākļos. Šīm definīcijām ir tāda pati nozīme neatkarīgi no tā, vai tās parādās vienskaitlī vai daudzskaitlī.

Definīcijas šajos lietošanas noteikumos:
 • "Jūs" ir fiziska persona, kas piekļūst Pakalpojumam vai to izmanto, vai uzņēmums, vai cita juridiska persona, kuras vārdā attiecīgā persona piekļūst Pakalpojumam vai to izmanto, attiecīgi.
 • "Uzņēmums" (šajā līgumā apzīmēts kā "uzņēmums", "mēs", vai "mūsu") attiecas uz HVAC Solutions, Liepāja, Toma iela 1, LV-3401.
 • "Valsts" attiecas uz: Latvija.
 • "Pakalpojums" attiecas uz tīmekļa vietni.
 • "Lietošanas noteikumi" (saukti arī par “Noteikumiem”) attiecās uz šiem Lietošanas noteikumiem, kas veido visu vienošanos starp Jums un Uzņēmumu par Pakalpojuma izmantošanu
 • "Trešo pušu vietnes" ir jebkurš pakalpojums vai saturs (ieskaitot datus, informāciju, produktus vai pakalpojumus), ko nodrošina trešā persona, un kuru Pakalpojums var parādīt, iekļaut vai padarīt pieejamu.
 • "Tīmekļa vietne" attiecas uz HVAC Solution vietni, kurai var piekļūt no http://hvacsolutions.lv/

Jūsu personas datu apkopošana un izmantošana
Apkopoto datu veidi
Personas dati
Izmantojot Mūsu Pakalpojumu, Mēs varam lūgt Jūs sniegt Mums noteiktu personiski identificējamu informāciju, kuru var izmantot, lai ar Jums sazinātos vai identificētu. Personīgi identificējama informācija var ietvert (bet ne tikai):
 • Epasta adrese
 • Vārds un uzvārds

Lietošanas dati
Lietošanas dati tiek automātiski apkopoti, izmantojot Pakalpojumu.
Lietošanas datos var ietilpt tāda informācija kā Jūsu ierīces interneta protokola adrese (piemēram, IP adrese), pārlūka tips, pārlūka versija, Pakalpojuma lapas, kuras tu apmeklē, apmeklējuma laiks un datums, šajās lapās pavadītais laiks, unikālo ierīču identifikatori un citi diagnostikas dati.
Mēs varam arī apkopot informāciju, kuru Jūsu pārlūkprogramma nosūta, kad Jūs apmeklējat Mūsu pakalpojumu vai kad Jūs piekļūstat Pakalpojumam, izmantojot mobilo ierīci vai caur to.

Jūsu personīgo datu izmantošana
Uzņēmums var izmantot personas datus šādiem mērķiem:
 • Nodrošināt un uzturēt Mūsu Pakalpojumu, tostarp uzraudzīt Mūsu Pakalpojuma izmantošanu.
 • Lai sazinātos ar jums: lai sazinātos ar jums pa e-pastu, telefona zvaniem, SMS vai citiem līdzvērtīgiem elektroniskās saziņas veidiem, kas saistīti ar funkcijām, produktiem vai līgumā paredzētajiem pakalpojumiem, ieskaitot drošības atjauninājumus, ja tas ir nepieciešams vai saprātīgi to ieviešanai.
 • Lai pārvaldītu Jūsu pieprasījumus: lai pārvaldītu Jūsu pieprasījumus mums.

Mēs varam dalīties Jūsu personīgajā informācijā šādās situācijās:
 • Uzņēmējdarbības nodošanai: Mēs varam dalīties vai nodot Jūsu personīgo informāciju saistībā ar jebkādu apvienošanos, uzņēmuma aktīvu pārdošanu, finansēšanu vai visa Mūsu biznesa vai tā daļas iegādi citam uzņēmumam.
 • Ar biznesa partneriem: mēs varam dalīties ar Jūsu informāciju ar Mūsu biznesa partneriem, lai piedāvātu jums noteiktus produktus vai pakalpojumus.

Jūsu personas datu saglabāšana
Uzņēmums saglabās Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem. Mēs glabāsim un izmantosim Jūsu personas datus tiktāli, ciktāli tas ir nepieciešams, lai izpildītu Mūsu juridiskos pienākumus (piemēram, ja mums tiek prasīts saglabāt Jūsu datus, lai ievērotu piemērojamos likumus), risinātu strīdus un izpildītu Mūsu juridiskos līgumus un politikas.

Jūsu personas datu nodošana
Jūsu informācija, ieskaitot Personas datus, tiek apstrādāta uzņēmuma darbības birojos un visās citās vietās, kur atrodas apstrādē iesaistītās puses. Tas nozīmē, ka šo informāciju var pārsūtīt un uzturēt datoros, kas atrodas ārpus Jūsu štata, provinces, valsts vai citas valdības jurisdikcijas, kur datu aizsardzības likumi var atšķirties no Jūsu jurisdikcijā esošajiem.
Jūsu piekrišana šai privātuma politikai un sekojoša šādas informācijas iesniegšana apliecina Jūsu piekrišanu šai nodošanai.
Uzņēmums veiks visus pamatotos pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka pret Jūsu datiem rīkojas droši un saskaņā ar šo Privātuma politiku, un Jūsu personas dati netiks pārsūtīti organizācijai vai valstij, ja vien nebūs ieviesta atbilstoša kontrole atiecībā uz Jūsu datiem un citu personisko informāciju.

Jūsu personīgo datu izpaušana
Biznesa darījumi
Ja uzņēmums ir iesaistīts apvienošanā, iegādē vai aktīvu pārdošanā, Jūsu personas dati var tikt nodoti. Mēs sniegsim paziņojumu pirms Jūsu personas datu pārsūtīšanas un uz tiem attieksies atšķirīga Privātuma politika.

Likumsargi
Noteiktos apstākļos uzņēmumam var pieprasīt atklāt Jūsu personas datus, ja tas tiek prasīts saskaņā ar likumu vai atbildot uz valsts iestāžu (piemēram, tiesas vai valdības aģentūras) pamatotiem pieprasījumiem.

Citas juridiskās prasības
Uzņēmums var atklāt Jūsu personas datus labā ticībā, ka šāda rīcība ir nepieciešama, lai:
 • Ievērot juridisko pienākumus
 • Aizsargātu un aizstāvētu Sabiedrības tiesības vai īpašumu
 • Novērstu vai izmeklētu iespējamos pārkāpumus saistībā ar Pakalpojumu
 • Aizsargājiet Pakalpojuma lietotāju vai sabiedrības personisko drošību
 • Aizsargātos pret juridisko atbildību

Jūsu personīgo datu drošība
Mums ir svarīga Jūsu personas datu drošība, taču atcerieties, ka neviena pārsūtīšanas metode internetā vai elektroniskās glabāšanas metode nav 100% droša. Lai gan Mēs cenšamies izmantot komerciāli pieņemamus līdzekļus, lai aizsargātu Jūsu personas datus, Mēs nevaram garantēt to absolūtu drošību.

Bērnu privātums
Mūsu dienests neuzrunā nevienu, kas jaunāks par 18 gadiem. Mēs apzināti nevācam personu identificējošu informāciju no personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Ja Jūs esat vecāks vai aizbildnis un Jūs zināt, ka Jūsu bērns ir mums sniedzis personas datus, lūdzu Sazinies ar mums. Ja mēs uzzinām, ka esam savākuši personas datus no ikviena, kas jaunāks par 18 gadiem, bez vecāku piekrišanas pārbaudes, mēs veicam pasākumus, lai noņemtu šo informāciju no saviem serveriem.

Saites uz citām vietnēm
Mūsu pakalpojumā ir saites uz citām vietnēm, kuras mēs nepārvaldām. Ja noklikšķināsiet uz trešās puses saiti, Jūs tiksiet novirzīts uz šīs trešās puses vietni. Mēs iesakām pārskatīt katras apmeklētās vietnes privātuma politiku.
Mēs nekontrolējam un neuzņemamies nekādu atbildību par trešo personu vietņu vai pakalpojumu saturu, privātuma politikām vai praksi.

Izmaiņas šajā privātuma politikā
Mēs laiku pa laikam varam atjaunināt mūsu privātuma politiku.
Jums ieteicams periodiski pārskatīt šo Privātuma politiku, lai redzētu jebkādas izmaiņas. Šīs Privātuma politikas izmaiņas stājas spēkā, kad tās tiek publicētas šajā lapā.

Sazinies ar mums
Ja Jums ir kādi jautājumi par šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, varat sazināties ar mums pa e-pastu info@hvac-s.lv.


Kontakti
Uzņēmums
Toma iela 1, Liepāja, LV-3401
Lielirbes iela 1, Rīga, Latvija, LV-1046
© 2020 HVAC
Vietnes izstrādātājs
SIA HVAC Solutions
Reģ.Nr. 40203145487
Toma iela 1, Liepāja, LV-3401
AS Swedbank
Rēķins Nr. LV76HABA0551045119557
SWIFT : HABALV2X
Rekvizīti